• cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Tìm kiếm Địa điểm và Dịch vụ tiếp cận NKT

Search

Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm

TT Tài liệu Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Mô tả Tải
1

QCVN 82:2015/ BGTVT Quy chuẩn quốc gia về ô tô khách để NKT tiếp cận sử dụng

Thông tư
Văn bản chỉ đạo chung
QCVN 82 : 2014 12/01/2019
12/01/2019
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng”; Mã số QCVN 82 : 2014/BGTVT.
2

Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam 2016

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
TCTK 2016 12/01/2019
12/01/2019
Ngày 11 tháng 1 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và UNICEF công bố kết quả Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam. Đây là cuộc điều tra đầu tiên có quy mô lớn sử dụng tiêu chuẩn quốc tế xác định người khuyết tật để thu thập các thông tin toàn diện về cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam.
3

QCVN18-2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe

Văn bản khác
Văn bản chỉ đạo chung
QCVN 18 - 2018/ BGTVT 30/08/2018
30/08/2018
QCVN18-2018/BGTVT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
4

Cẩm nang du lịch - Accessible Travel Phrasebook

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
12/05/2018
12/05/2018
Cẩm nang du lịch với các câu thoại đơn giàn bằng 35 thứ tiếng được Lonely Planet xuất bản
5

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định
Văn bản pháp luật về NKT
28/2012/NĐ-CP 10/10/2017
10/10/2017
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
6

Quyết đinh thu vé tham quan của tp Hà Nội

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
QD88- 2014 10/10/2017
10/10/2017
Quyết định về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
7

Tiêu chuẩn nhà vệ sinh cho người khuyết tật mới nhất

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
13/07/2017
13/07/2017
Bài viết chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn nhà vệ sinh cho NKT http://vachnganvesinh.org/tu-van-su-dung/tin-tuc/tieu-chuan-nha-ve-sinh-cho-nguoi-khuyet-tat-moi-nhat.html
8

Lonely Planet's Accessible travel online resource

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
11/07/2017
11/07/2017
Lonely Planet's Accessible travel online resource
9

Check list tiếp cận

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
11/07/2017
11/07/2017
Để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng các công trình xây dựng, Bộ Xây Dựng soạn thảo Check list (danh mục các câu hỏi và trả lời) nhằm hướng dẫn kiểm tra thực hiện: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01 - 2002 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD264-2002 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD266-2002 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD266-2002
10

Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

Văn bản khác
Văn bản chỉ đạo chung
1019/QĐ-TTg 09/07/2017
09/07/2017
Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
11

Tiêu chuẩn XD VN về nhà ở.

Văn bản khác
TCVDVN 266 09/07/2017
09/07/2017
Bộ tiêu chuẩn này quy định các Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng do Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây Dựng soạn thảo
12

Tiêu chuẩn XD VN về đường và hè phố

Văn bản khác
Văn bản pháp luật về NKT
TCVDVN 265 09/07/2017
09/07/2017
Bộ tiêu chuẩn này quy định các Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng do Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây Dựng soạn thảo
13

Tiêu chuẩn XD VN về nhà ở và công trình

Văn bản khác
Văn bản pháp luật về NKT
TCVDVN 264 09/07/2017
09/07/2017
Bộ tiêu chuẩn này quy định các Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng do Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây Dựng soạn thảo
14

Công ước quốc tế về Quyền của NKT

Văn bản khác
Văn bản chỉ đạo chung
09/07/2017
09/07/2017
Công ước về Quyền của NKT được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 13/3/2007
15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng

Văn bản khác
Văn bản pháp luật về NKT
QCVN 10:2014/BXD 09/07/2017
09/07/2017
QCVN 10:2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. QCVN 10:2014/BXD thay thế QCXDVN 01:2002 ban hành theo Quyết định 01/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng