High Quality Rolex Replica
  • cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Tìm kiếm Địa điểm và Dịch vụ tiếp cận NKT

Search

Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm

TT Tài liệu Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Mô tả Tải
1

QCVN 10 - 2014 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Thông tư
28/09/2022
28/09/2022
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
2

Checklist Du lịch tiêp cận

Văn bản khác
21/06/2022
21/06/2022
Bộ checklist này được Du lịch tiếp cận sử dụng cho khảo sát, đánh giá khả năng tiếp cận của các công trình, hạng mục dịch vụ trong du lịch
3

Cẩm nang Du lịch tiếp cận - 2022

Văn bản khác
20/03/2022
20/03/2022
Cẩm nang Du lịch tiếp cận - tái bản có cập nhật lần thứ nhất - năm 2022
4

Manual on Accessible Tourism for All

Văn bản khác
26/11/2021
26/11/2021
Manual on Accessible Tourism for All Public-private Partnerships and Good Practices
5

Accessible Tourism – Definition and Context

Văn bản khác
26/11/2021
26/11/2021
Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practices Module I: Accessible Tourism – Definition and Context
6

UNWTO Inclusive Recovery Guide

Văn bản khác
26/11/2021
26/11/2021
UNWTO Inclusive Recovery Guide Sociocultural Impacts of COVID-19 Issue 1: Persons with Disabilities
7

Global guidelines to restart tourism

Văn bản khác
26/11/2021
26/11/2021
Global guidelines to restart tourism - a document of UNWTO
8

Accessibility and Inclusive tourism development.

Văn bản khác
26/11/2021
26/11/2021
ACCESSIBILITY AND INCLUSIVE TOURISM DEVELOPMENT IN NATURE AREAS COMPENDIUM OF BEST PRACTICES (A document of UNWTO)
9

Quy định mới về danh mục vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang lên máy bay

Luật
Quyết định 1541/QĐ-CHK 19/09/2021
19/09/2021
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Quyết định về Danh mục vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang lên máy bay. Danh mục vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay được chia thành các mục: dụng cụ y tế thiết yếu, dụng cụ trang điểm, đồ vệ sinh cá nhân và các vật dụng khác.
10

Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

Văn bản khác
29/08/2021
29/08/2021
Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam được Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ xây dựng. Bộ công cụ này là một trong các mục tiêu xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong ngành Du lịch Việt Nam để đạt được các lợi ích tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội (trong khi vẫn bảo tồn được các nguồn lực về tự nhiên và văn hóa từ du lịch).
11

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định
28/2012/NĐ-CP 19/08/2020
10/09/2021
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
12

QCVN18-2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe

Văn bản khác
QCVN 18 - 2018/ BGTVT 19/08/2020
10/09/2021
QCVN18-2018/BGTVT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
13

Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam 2016

Văn bản khác
TCTK 2016 19/08/2020
10/09/2021
Ngày 11 tháng 1 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và UNICEF công bố kết quả Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam. Đây là cuộc điều tra đầu tiên có quy mô lớn sử dụng tiêu chuẩn quốc tế xác định người khuyết tật để thu thập các thông tin toàn diện về cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam.
14

QCVN 82:2019/ BGTVT Quy chuẩn quốc gia về ô tô khách để NKT tiếp cận sử dụng

Thông tư
QCVN 82 : 2019 19/08/2020
10/09/2021
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng”; Mã số QCVN 82 : 2019/BGTVT.
15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn - Xếp hạng

Văn bản khác
TCVN 4391:2015 19/08/2020
10/09/2021
TCVN 4391:2015 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.
123movies