• cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Tìm kiếm Địa điểm và Dịch vụ tiếp cận NKT

Search

Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm

TT Tài liệu Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Mô tả Tải
1

Sổ tay phòng chống COVID19 đối với NKT

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
1773/QĐ-BYT 22/04/2020
22/04/2020
Ngày 20/4/2019, Bộ Y tế vừa ra quyết định số 1773/QĐ-BYT - về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn một số liện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng
2

Cẩm nang về du lịch tiếp cận ở Việt Nam

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
22/02/2020
22/02/2020
Cuốn cầm nang này là sản phẩm của dự án "Thúc đẩy du lịch tiếp cận cho NKT ở Việt Nam" do Nhóm Vì tương lai tươi sáng của NKT - Hội NKT tp Hà Nội thực hiện. Chúng tôi rất mong nhận được thông tin đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng trở nên có ích với mọi người. Mọi thông tin ý kiến xin được nhận tại: Nhóm Vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật Hà Nội - Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội Địa chỉ: Tầng 5, Cung trí thức Hà Nội, Số 1 Tôn Tất Tuyết phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: +84-24-35379257 Email: nhomtlts@gmail.com Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
3

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Nghị định
Văn bản chỉ đạo chung
Quyết định số 147/QĐ-TTg 02/02/2020
02/02/2020
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 với những mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.
4

QCVN 82 - 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để NKT tiếp cận, sử dụng -

Thông tư
Văn bản pháp luật về NKT
QCVN 82 - 2019 17/11/2019
17/11/2019
QCVN 82:2019/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2019. QCVN 82:2019/BGTVT thay thế QCVN 82:2014/BGTVT. QCVN 82:2019/BGTVT được biên soạn trên cơ sở QCVN 82:2014/BGTVT và tham khảo Quy định về các trang thiết bị bắt buộc đối với các phương tiện công cộng dành cho người khuyết tật tiếp cận (Quy định số 1970 năm 2000) (Statutory Instruments (2000 No.1970), Disabled persons - The public service vehicles accessibility regulations 2000) và quy định UNECE 107 Revision 5 (Supplement 1 to 05 series) có hiệu lực ngày 10 tháng 06 năm 2014.
5

Kế hoạch thực hiện Công ước của LHQ về Quyền của NKT- số 1100/ QĐ-TTg năm 2016

Nghị định
Văn bản chỉ đạo chung
1100/ QĐ-TTg 31/08/2019
31/08/2019
Quyết định số 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật
6

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT: Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Thông tư
Văn bản chỉ đạo chung
03/2019/TT-BKHĐT 13/03/2019
13/03/2019
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/1/2019 quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. "Bộ chỉ tiếu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam là bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam".
7

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật

Thông tư
Văn bản pháp luật về NKT
01/2019/TT-BLĐTBXH 21/02/2019
21/02/2019
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2 tháng 1 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
TCVN 7799:2017 17/02/2019
17/02/2019
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch (Hostel)
9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
TCVN 7800:2017 17/02/2019
17/02/2019
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) Tại TCVN này thì tiêu chí "tiếp cận" chưa được đưa vào.
10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn - Xếp hạng

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
TCVN 4391:2015 17/02/2019
17/02/2019
TCVN 4391:2015 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.
11

QCVN 82:2015/ BGTVT Quy chuẩn quốc gia về ô tô khách để NKT tiếp cận sử dụng

Thông tư
Văn bản chỉ đạo chung
QCVN 82 : 2014 12/01/2019
12/01/2019
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng”; Mã số QCVN 82 : 2014/BGTVT.
12

Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam 2016

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
TCTK 2016 12/01/2019
12/01/2019
Ngày 11 tháng 1 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và UNICEF công bố kết quả Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam. Đây là cuộc điều tra đầu tiên có quy mô lớn sử dụng tiêu chuẩn quốc tế xác định người khuyết tật để thu thập các thông tin toàn diện về cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam.
13

QCVN18-2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe

Văn bản khác
Văn bản chỉ đạo chung
QCVN 18 - 2018/ BGTVT 30/08/2018
30/08/2018
QCVN18-2018/BGTVT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
14

Cẩm nang du lịch - Accessible Travel Phrasebook

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
12/05/2018
12/05/2018
Cẩm nang du lịch với các câu thoại đơn giàn bằng 35 thứ tiếng được Lonely Planet xuất bản
15

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định
Văn bản pháp luật về NKT
28/2012/NĐ-CP 10/10/2017
10/10/2017
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật