male could possibly be the personality among https://wellreplicas.to/.

luxury https://www.upscalerolex.to accessories massive fundamentals.
discover the world of rolex replicas for sale.
swiss luxury rolex replica to sell.
  • cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Tìm kiếm Địa điểm và Dịch vụ tiếp cận NKT

Search

Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm

TT Tài liệu Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Mô tả Tải
1

Quy định mới về danh mục vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang lên máy bay

Luật
Quyết định 1541/QĐ-CHK 19/09/2021
19/09/2021
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Quyết định về Danh mục vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang lên máy bay. Danh mục vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay được chia thành các mục: dụng cụ y tế thiết yếu, dụng cụ trang điểm, đồ vệ sinh cá nhân và các vật dụng khác.
2

Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

Văn bản khác
29/08/2021
29/08/2021
Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam được Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ xây dựng. Bộ công cụ này là một trong các mục tiêu xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong ngành Du lịch Việt Nam để đạt được các lợi ích tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội (trong khi vẫn bảo tồn được các nguồn lực về tự nhiên và văn hóa từ du lịch).
3

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định
28/2012/NĐ-CP 19/08/2020
10/09/2021
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
4

QCVN18-2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe

Văn bản khác
QCVN 18 - 2018/ BGTVT 19/08/2020
10/09/2021
QCVN18-2018/BGTVT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiêm tra nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
5

Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam 2016

Văn bản khác
TCTK 2016 19/08/2020
10/09/2021
Ngày 11 tháng 1 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và UNICEF công bố kết quả Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật tại Việt Nam. Đây là cuộc điều tra đầu tiên có quy mô lớn sử dụng tiêu chuẩn quốc tế xác định người khuyết tật để thu thập các thông tin toàn diện về cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam.
6

QCVN 82:2019/ BGTVT Quy chuẩn quốc gia về ô tô khách để NKT tiếp cận sử dụng

Thông tư
QCVN 82 : 2019 19/08/2020
10/09/2021
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng”; Mã số QCVN 82 : 2019/BGTVT.
7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn - Xếp hạng

Văn bản khác
TCVN 4391:2015 19/08/2020
10/09/2021
TCVN 4391:2015 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.
8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Văn bản khác
TCVN 7800:2017 19/08/2020
10/09/2021
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) Tại TCVN này thì tiêu chí "tiếp cận" chưa được đưa vào.
9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch

Văn bản khác
TCVN 7799:2017 19/08/2020
10/09/2021
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch (Hostel)
10

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật

Thông tư
01/2019/TT-BLĐTBXH 19/08/2020
10/09/2021
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2 tháng 1 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
11

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT: Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Thông tư
03/2019/TT-BKHĐT 19/08/2020
10/09/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/1/2019 quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. "Bộ chỉ tiếu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam là bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam".
12

Kế hoạch thực hiện Công ước của LHQ về Quyền của NKT- số 1100/ QĐ-TTg năm 2016

Nghị định
1100/ QĐ-TTg 19/08/2020
10/09/2021
Quyết định số 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật
13

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Nghị định
147/QĐ-TTg 19/08/2020
10/09/2021
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 với những mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.
14

Cẩm nang về du lịch tiếp cận ở Việt Nam

Văn bản khác
19/08/2020
10/09/2021
Cuốn cầm nang này là sản phẩm của dự án "Thúc đẩy du lịch tiếp cận cho NKT ở Việt Nam" do Nhóm Vì tương lai tươi sáng của NKT - Hội NKT tp Hà Nội thực hiện. Chúng tôi rất mong nhận được thông tin đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng trở nên có ích với mọi người. Mọi thông tin ý kiến xin được nhận tại: Nhóm Vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật Hà Nội - Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội Địa chỉ: Tầng 5, Cung trí thức Hà Nội, Số 1 Tôn Tất Tuyết phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: +84-24-35379257 Email: nhomtlts@gmail.com Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
123movies