High Quality Rolex Replica
  • cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Tìm kiếm Địa điểm và Dịch vụ tiếp cận NKT

Search

Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm

QCVN 82:2019/ BGTVT Quy chuẩn quốc gia về ô tô khách để NKT tiếp cận sử dụng

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng”; Mã số QCVN 82 : 2019/BGTVT.
Bộ Giao thông vận tải
QCVN 82 : 2019
10/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
586
122
123movies