• cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Tìm kiếm Địa điểm và Dịch vụ tiếp cận NKT

Search

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Thúc đẩy du lịch tiếp cận cho người khuyết tật tại Việt Nam" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

Chủ Nhật, 03/03/2019 12:00

Dự án do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 05/01/2019

 Ngày 05/01/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Thúc đẩy du lịch tiếp cận cho người khuyết tật tại Việt Nam" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
          Dự án nhằm thực hiện khảo sát khả năng tiếp cận của một số điểm du lịch của người khuyết tật; tổ chức thăm quan mô hình, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về du lịch tiếp cận với Hội Người khuyết tật các tỉnh, Thành phố: Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình; làm một cuốn sổ tay hướng dẫn đơn giản về du lịch tiếp cận.
          Dự án với nội dung tạo một môi trường thân thiện và thuận lợi cho người khuyết tật để họ tận hưởng cảm giác thoải mái khi đi du lịch; tăng cường sự hội nhập đầy đủ của người khuyết tật trong xã hội; tăng cường nhận thức của người khuyết tật về vấn đề du lịch tiếp cận; nâng cao năng lực cho Hội Người khuyết tật để thúc đẩy du lịch tiếp cận của người khuyết tật; vận động, thúc đẩy về du lịch tiếp cận để cải tạo địa điểm du lịch thuận tiện cho người khuyết tật. Dự án với tổng giá trị 11.698 Euro (mười một nghìn, sáu trăm chín mươi tám Euro), tương đương 316.110.000 VNĐ (ba trăm mười sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam), và 9.996 Euro (chín nghìn, chín trăm chín mươi sáu Euro), tương đương 270.110.000 VNĐ (hai trăm bảy mươi triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam) do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ. 1.702 Euro (một nghìn, bảy trăm linh hai Euro), tương đương 46.000.000 VNĐ (bốn mươi sáu triệu đồng Việt Nam) do Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tự đóng góp dưới hình thức hỗ trợ địa điểm, máy ảnh, máy tính và công lao động của Nhóm vì tương lai tươi sáng.
          Trách nhiệm của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định./.

                     

              

                    

 

Nguồn : Website Văn phòng UBND Thành phố Hà nội.

http://www.vpubtp.hanoi.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=a9d45831-84bc-2d4a-ade1-be5509c9f649&CateID=7d743f77-b3cf-a048-b7d0-4da207dec363&fbclid=IwAR0qln0dcfA1Z4MO3Nsf-7R1mUqfJvwDS5GX7XXT7C_3B21GhDjKWTn939E

Tags: