High Quality Rolex Replica
  • cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Tìm kiếm Địa điểm và Dịch vụ tiếp cận NKT

Search

Thực trạng du lịch tiếp cận dành cho người khuyết tật

Người khuyết tật cũng như tất cả mọi người đều có nhu cầu rất lớn về du lịch. Bởi vậy, du lịch tiếp cận cần được phát triển một cách quy mô và phổ biến nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của NKT.

Tags:

123movies